pátek 16. června 2017

Školní rok je (téměř) u konce - část 1.

 Školní rok je (téměř) u konce - část 1.
Je červen, také ve Středoafrické republice máme konec školního roku. A tady v Bozoum, v prostorách misie probíhá závěrečná oslava, které se účastní našich více než 1550 dětí, žáků a studentů. Ti všichni navštěvují naše školy: mateřská školka "sv. Marty" (150 dětí), základní škola „Isidore Bakanjia“ (850 žáků), vzdělávání a alfabetizace pro starší mládež (130 dětí), střední škola (250 studentů). A navíc nutno zmínit centrum pro sirotky „Arc en ciel/Duha“, kde doučujeme téměř 200 dětí, které tam dochází, jsou ve věku od 4 do 14 let.
Během tohoto týdne proběhly také závěrečné porady profesorů a učitelů, navíc nás velmi zaměstnaly přípravy farního zpravodaje. Dnes, v pátek jsme měli slavnostní závěrečnou besídku v centru pro sirotky.
Pod vedením Sr. Christine děti nacvičovaly úchvatné tance, scénky, písně a parodie a předvedly všem přítomným krásné představení.
V sobotu ráno budeme předávat chlapcům a dívkám ze střední školy „sv. Augustina“ závěrečná vysvědčení a nejlepších studentů v každé třídě bude uděleno stipendium. Tuto podporu můžeme poskytnout díky velkorysosti dárců z Klubu obchodních ředitelů v italském městě Cuneo.
Setkáme se příští týden při pokračování ve 2. části!

Ospite di passaggio in alta uniforme