neděle 21. května 2017

Cestování po ItáliiBocca di Magra

Cestování po Itálii
Po dvou týdnech zasedání řádové Kapituly zůstávám v Itálii ještě deset dní, abych se mohl setkat s různými lidmi. Během soboty a neděle 13. a 14. května jedu pozdravit otce Iva, velkého přítele, faráře v Casone Marina di Massa. V neděli mám radost ze setkání s Mauriziem, Marií Ritou, Fabriziem a Alessandrou, kteří pocházejí ze vzdáleného Iotana Orte; sešli jsme se spolu jen na několik hodin. Slavíme společně mši, dostávám od nich sošku Panny Marie Loretánské, kterou odvezu do Bozoum. Ve večerních hodinách přijíždím konečně do rodného Cunea: dnes se slaví také v Itálii Svátek matek a já jsem využil této příležitosti, abych byl s tou svou maminkou, které bylo v lednu 90 let...
Ve středu a ve čtvrtek jsem znovu na cestách. Odjíždím hned brzy ráno z Cunea, po krátké zastávce v San Damiano d'Asti, kde nakupuji potřebné věci. Pak před polednem přijíždím do Milána, kde máme důležité jednání s karmelitány z lombardské provincie. Je tu i generální představený řádu, diskutujeme společně rozsáhle o aktuální spolupráci mezi naší a jejich provincií ve Středoafrické republice a v Kamerunu.
Povečeřím s přáteli Cassina Amata, kteří podporují centrum pro sirotky v Bozoum (Arc En Ciel) společně s českou organizací o.p.s. SIRIRI. Pak zamířím dolů do Ligurie. V dopoledních hodinách máme schůzku v Janově kvůli velkému projektu stavby nového konventu v Bangui, v odpoledních hodinách jedeme do Savony za generální představenou sester z Bozoum.
Posledni dny rychle utíkají, je to běh z jednoho jednání na jiné setkání, vždy zas a zas jsem mile překvapován pozorností, kterou mnozí lidé věnují Středoafrické republice. Situace tam i nadále zůstává velmi znepokojující. V úterý ráno odjíždím do Bozoum, kam - jak doufám - dorazím ve středu. Právě včas, abych byl v Africe už na svátek Nanebevstoupení, který se slaví ve čtvrtek.Corpus Domini, Milano

Santa Maria Nuova, Abbiategrasso

pondělí 15. května 2017

Kapitula II.Kapitula II. 

V sobotu a v neděli (6. a 7. května) jsme přerušili naše rokování. Využil jsem této příležitosti a odjel navštívit své příbuzné do Cuneo. 

V pondělí ráno v 9:30 náš program zase pokračuje. Tento druhý týden Kapituly si znovu budeme vzájemně naslouchat a diskutovat o vztazích a realitě v naší Provincii. Středa je věnována Středoafrické republice, proto jsou zde mezi námi P. Anastasio, který je prokurátorem misií a P. Domenico, který je odpovědný za misii v Kamerunu. Prezentujeme spolubratrům realitu, naděje a problémy, související s naší prací ve Středoafrické republice. Poslední ráno předsedá Eucharistii P. Mesmin ze Středoafrické republiky, je převorem našeho kláštera v Bangui.

A máme tu také speciálního hosta: je jím soška malého Ježíše. Je oblečený v africkém stylu, s výšivkami afrických motivů, které realizovala Eva Kolmann podle návrhu Reginy. Tyto šaty vyrazily v sobotu do Prahy, aby je P. Mesmin předal našim spolubratrům jako projev vděčnosti a důvěry ze strany Středoafrické republiky.

neděle 7. května 2017

Provinční kapitula I.

 


Provinční kapitula I.
Každé tři roky se bosí karmelitáni sjíždějí na kapitulu. Je to důležitý mezník k reflexi, prožitek přátelství, modlitby a přemýšlení o cestě, kterou jsme ušli. Čas pro volbu budoucích rozhodnutí, volbu nových provinčních představených a co je nejdůležitější, to vše probíhá v naslouchání Duchu Svatému.
V úterý 2. května jsme se všichni (19 karmelitánů) sjeli v Bocca di Magra, v krásném klášteře - v Domě spirituality. Jsou tu mladí otcové i starší, z různých zemí (Itálie, Česká republika a Středoafrická republika). Je tu klid a velká radost, i když jsou tyto momenty plné vážnosti a důležitých rozhodnutí. 
Ve středu 3. května volíme nového provinciála. Stává se jím P. Saverio Gavotto. Byl několik let v SAR a později v Izraeli. Je to tedy on, kdo byl po intenzivním období našich modliteb a modlitbách ve všech klášterech celé provincie vybrán. 
V následujících dnech jsme také zvolili čtyři poradce, kteří s provinciálem tvoří "srdce" všech rozhodnutí. 
A pokračujeme další fází jednání, v atmosféře modlitby a radosti.

P.Saverio Gavotto


Il Crocifisso antichissimo di Bocca di Magra


pátek 28. dubna 2017

Neděle v bílé a červené


 Neděle v bílé a červené

V neděli 22. dubna slavíme Svátek milosrdenství. Od počátků církve byl nazýván "in albis" (v bílém), to ptoto, že tehdy věřící přijímali křest o Velikonoční noci a následující týden se účastnili liturgie v bílých křestních rouchách. V letošním roce u nás byli "bílí" smíchaní s "červenými": tuto neděli totiž přijalo svátost biřmování 115 dětí, mládeže a dospělých. Biřmování je potvrzení, že z moci Ducha svatého vstupují do plnosti křesťanského života. Přijel mezi nás generální vikář diecéze otec Mirek, v přeplněném kostele předsedal Eucharistii. Svěřujeme všechny naše "děti" v modlitbách a prosbách Bohu, s vděčností za silné a odvážné křesťany. 

Brzy odpoledne pak odjíždím do Bangui, protože druhý den letím do Nairobi a do Dar es Salaam v Tanzanii. Zde bude setkání s představenými indických sester Kongregace matky Karmelu, které s námi spolupracují v Bouar. Trávíme společným programem tři dny a objevujeme bohatství této kongregace, působící v Indii a v Africe ve státech Tanzánie, Keňa, Uganda a Jižní Afrika. V úterý se setkáváme s místním biskupem, využíváme této příležitosti k návštěvě katedrály. Je to stavba z konce 19. století, která vyniká mezi zdejšímu mrakodrapy, je to dílo německých benediktinů. 

Úterý je určeno vzdělávání mladých postulantů a noviců. Slavíme společně mši, při které velmi krásně zpívají: zde jsem nahrál dvě písničky: https://drive.google.com/open?id=0B8xHb5_hvSzRUk1acEQ0RmpjRTAhttps: //drive.google.com/open?id=0b8xhb5_hvszrrmzovdjksk5wrku

Po obědě jsem jim ukázat nějaké fotografie ze Středoafrické republiky, mluvil o našem poslání a práci tamní církve. Ve čtvrtek, než se vydáme na další cestu, si dopřáváme trochu odpočinku, jedeme si prohlédnout město a zajdeme i k moři. A dnes večer ve 23.10 odlétám do Itálie, abych se připojil ke svým spolubratrům, se kterými v úterý 2. května zahájíme provinční kapitulu. Budeme vybírat nové představené na období dalších tří let a zamyslíme si nad cestou, po které my bosí karmelitáni putujeme.