sobota 22. října 2016

Poslední úpravy

Poslední úpravy
V neděli jsme oslavili svátek sv. Terezie (naší zakladatelky) v jedné ze tří menších kostelů, které v Bozoum máme, a to v tom, který je jí zasvěcený.

A v pondělí zas pokračujeme v naší práci kolem kostela. Měli jsme obavy, že nedokončíme vše včas, a tak jsme všichni nasadili pořádné tempo: zedníci, malíři, truhláři... A se vším jsme úžasně pohnuli!
Systémy rozvodu elektřiny, instalatérské systémy i audio, omítky a malby, vše je hotové... dokonce i podlahy a zastřešení. Ještě zbylo pár dokončovacích úprav, ale pro teď je vše připravené k používání.

Kromě práce na stavbě je tento týden také ve znamení přítomnosti mnoha křesťanů, kteří se připravují na den inaugurace (otevření). Chtěli jsme, aby se tento okamžik stal chvílí milosti a reflexe. Pozvali jsme křesťany z Bozoum, ale i z 37 blízkých vesnic, ve kterých pracujeme. A přijelo téměř 350 lidí na toto "třídenní soustředění" modliteb a úvah o milosrdenství, ale také poděkování za dar nového kostela ...
Otec Marcello a otec Maurice přijeli z Bouar a z Baoro, aby věřící provázeli při reflexi a modlitbě.
A v neděli se těšíme na skvělou oslavu!


sobota 15. října 2016

Itálie-AfrikaItálie-Afrika

Minulý pátek jsem pracoval v Bangui, konkrétně v rámci porad kolem plánované výstavby nového kláštera karmelitánů.
Zatímco Enrico Massone byl zaneprázdněn zařizováním vybudování cihelny, aby vytvořil zdroj materiálu, který bychom později rádi použili při novostavbě, doprovázel jsem otce provinciála a architekta Giovanniho Grossi Bianchi na návštěvu k arcibiskupovi Bangui Mons. Dieudonné Nzapalainga, Božího muže, který hodně udělal pro mír ve Středoafrické republice.
Je to právě on, koho papež František vybral jako jednoho z nových kardinálů, jak bylo oznámeno v neděli. A je to velké překvapení! Jedná se o první jmenování kardinála v historii Středoafrické republiky a první jmenování Středoafričana kardinálem! Jsme velmi rádi a dokonce i trochu pyšní! Opravdu... v církvi má (teď) Středoafrická republika jedno z prvních míst... přesně jak to učí evangelium!

V sobotu se vydáváme s otcem Giustinem, otcem Davidem Sollami a Giovannim Grossi Bianchi do Bozoum. Vyjeli jsme v 5:30 a ve 12:30 jsme v Bozoum. Jen tak tak mám čas, abych jim ukázal nový kostel, a pak si musím jít lehnout, protože malárie mě zas jednou skolila! V neděli odpočívám, zatímco otec Enrico slouží nedělní mši s provinciálem, který blahopřeje k novému kostelu ... téměř katedrále!

Ve středu máme významnou návštěvu! Přijela nás navštívit italská velvyslankyně v Kamerunu a italský náměstek ministra zahraničních věcí Mario Giro. Představujeme jim naše školy, spořitelnu (kampeličku), Centrum pro sirotky, a pak... Pro každého připravím pizzu!
V těchto dnech práce na kostele zas pokračují. Dokončujeme podlahy, vše se čistí, přípravuje se potrebné vybavení prostoru a lavice. Mladý umělec, kterého znám už léta, Charlemagne Laprang, maluje obrazy apoštolů... 
Velká nádhera ...
particolare di costruzione della volta a Bangui
détails de construction de la voute à Bangui

Il nuovo Cardinale di Bangui
Le Nouveau Cardinal de Bangui
L'Ambasciatrice ed il Vice Ministro in visita alla Scuola di Alfabetizzazione di Bozoumsobota 8. října 2016

Oslavy, práce a velké projekty

Oslavy, práce a velké projekty

V neděli 2. října jsme oslavili svátek svatého Michaela, patrona naší farnosti. V předchozích dnech jsme si "zahřáli srdce" slavením Eucharistie a zpověďmi. A konečně se po třech týdnech tuto neděli můžeme zase vrátit do kostela, abychom tam slavili mši. Je cítit velké očekávání ohledně toho, jak vypadá nově rekonstruovaný prostor vypadá, aspoň v první fázi. "Nový kostel", v němž i nadále celkem rychle probíhají dokončovací práce.

V neděli také slavíme svatbu a dva křty. A radost je hodně veliká! V úterý jedu do Bangui, kde zůstávám několik dní kvůli sérii několika schůzek a jednání. Po příjezdu do Bangui se musím vyhnout určitým čtvrtím, protože v dopoledních hodinách tam byl zabit plukovník armády a je tam velmi napjatá nálada. V odpoledních hodinách jsou celkem blízko a často slyšet výstřely ze zbraní, včetně těžkých...

Ve večerních hodinách vítám na letišti otce Giustina, nášeho provinčního představeného, otce Davida Sollami, který je naším zástupcem úřadu pro podporu misií, otce Enrica, architekta Giovanniho Grossi Bianchi a Enrica Massone, dobrovolníka a zedníka v jedné osobě. Jsou tu na návštěvě proto, abychom diskutovali o velkém projektu: výstavba nového kláštera tady v Bangui.

Ve středu ráno jsem opět na letišti, abych přivítal sestru Bensittu a sestru Brice. Jsou to představené pro Afriku indické kongregace sester Matky Karmelu (navštívil jsem je v dubnu v Indii). Jsou tu na návštěvě především proto, aby se realizovala myšlenka otevření jejich domu tady v Bangui, na Karmelu.
Pozdravím se s nimi a vracím se zpět do města, abych se zúčastnil, alespoň na pár hodin, zasedání Caritas. Jedná se o velmi důležitou chvíli, protože tu je i prezident Mezinárodní (Charity) Caritas s ostatními lidmi z úřadů, který sídlí v Římě a v Nairobi. A jsou tu i zástupci Secours Catholique (francouzská Charita), CRS (Charita USA). Cílem je, aby se společně zamysleli nad pomocí Caritas (Charitě) ve Středoafrické republice, aby mohla začít znovu s odvahou a radostí sloužit chudým.

V odpoledních hodinách se vracím na Karmel, abychom v 17,00 hodin slavili první řeholní sliby bratra Loica.
Ve čtvrtek pokračujeme v diskusi o velkém projektu nového kláštera, který se pomalu začíná rýsovat.
A právě dnes, 7. října, slavíme 10 let naší přítomnosti tady v Bangui...

sobota 1. října 2016

Máme poslední zářijový týden
Máme poslední zářijový týden 

Hurá a jdeme otevírat školy! Právě tento týden se děti vrácí do školy.
Zde na misii máme:
1. mateřská škola "St. Marthe" 150 dětí
2. základní škola "Isidore Bakanjia" asi 850 žáků
3. škola alfabetizace pro 70 starších chlapců a dívek
4. centrum pro výchovy žen "Kána" 30 dívek a žen
5. osmileté gymnázium - Lyceum "St. Augustin" 250 žáků

Tak tedy zahajujeme školní rok, který se může stát příležitostí a obohacením pro mnoho dětí, překypujících radostí a přicházejících ze všech stran!
V pondělí jsem ještě na misii, abych sledoval zahájení ve všech našich školách, dopoledne odjíždím do Bangui, abych doprovodil deset dobrovolníků z Prahy, kteří se vracejí domů po impozantním školení 150 učitelů. V Bangui se ubytujeme všichni v našem klášteře na Karmelu, v jeho těsné blízkosti je stále téměř 3 000 uprchlíků... Mimo jiné jsem tu objevil několik kakaových stromů... a dokonce auto z roku 1943, které stále funguje!

Ve středu se vracím do Bozoum. Práce na kostele i nadále pokračují dost intenzivně, a to i proto, že v neděli v něm už chceme oslavit svátek celé farnosti (je zasvěcená sv. Michaelovi). Ve čtvrtek a v pátek skauti a další hnutí přicházejí přiložit pomocnou ruku. V těchto dnech přechází přes Bozoum mnoho nevládních organizací prchajících z Bocaranga, vzdálené 125 km, kde je hrozí vážné nebezpečí ze strany ozbrojených gangů...

Ještě poslední věc... Chtěl bych připravit kalendář, který by měl být vytištěn a dán k dispozici těm, kteří si ho přejí... Vybírám některé z fotografií z blogu ... Pokud se chcete podílet na výběru, můžete se podívat zde: http://bozoum.org/it/la-missione/galleria/vota-la-foto a postupujte podle pokynů, pokud si chcete vybrat jednu nebo více fotografií, které si v kalendáři přejete.


Lycée St.Augustin

école Isidore BakanjiaI volontari dell'ONG SIRIRI e la comnità del Carmel a Bangui

Cacao

un'auto del 1943...sobota 24. září 2016

Vzdělávání...
Vzdělávání...
Minulý pátek jsem odjel z Bozoum kolem jedné hodiny odpoledne. Silnice je špatná, ale pořád se nějak dá projet, kolem šesté večer jsem přijel do našeho kláštera St. Elia v Bouar, asi 250 km od Bozoum. Přijíždím proto, že naši mladí ve formaci končí týden duchovních cvičení a večer někteří z nich (osm) obnoví své sliby na dobu jednoho roku.
V sobotu ráno stojí pět mladých mužů (dva ze Středoafrické republiky a tři z Kamerunu), připravených přijmout karmelitánský hábit a začít noviciát (rok intenzivní duchovní a komunitní zkušenosti). V odpoledních hodinách dalších pět (jeden z Kamerunu a čtyři ze Středoafrické republiky) ukončí roční noviciát a skládají Bohu své první sliby, a to slib čistoty, chudoby a poslušnosti.
Je to silný a krásný moment vděčnosti Bohu za tyto mladé lidi na cestě.
V šest večer odjíždím v dešti do Baoro, kam jsem přijel kolem půl osmé: je to jen 60 km, ale cesta je jak řeka plná bahna ... Po poměrně krátkém odpočinku druhý den odjíždím v půl páté ráno z Baoro a krátce před osmou jsem v Bozoum, právě včas dát si "rychlou" kávu a především odejít sloužit nedělní mši.
V pondělí ráno pokračuje seminář 150 učitelů základních škol, realizovaný v rámci projektu "Škola hrou v SAR". Dopoledne jsem odjel na letiště (přistávací plocha je v podstatě velká prašná plocha...) přivítat Adriena z francouzského velvyslanectví, které financuje velkou část tohoto vzdělávacího programu pro učitele.
Seminář probíhá velmi dobře, a to jak díky nadšení českých dobrovolníků ze SIRIRI, tak i učitelů.
Ve čtvrtek jsme seminář ukončili a předali diplomy. Autority z města se účastní závěrečné ceremonie a my doufáme, že mnoho škol bude otevřeno této nové zkušenosti a novému stylu výuky...